За нас

Политика по качество и сигурност на информацията

BV_Cert_9001-27001

 

„Интер Консулт Нова“ ООД притежава валидни сертификати за съответствие с изискванията на международно признатите стандарти ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013 с обхват: „Разработване и внедряване на системи за управление, прилагане на инструменти за оценка на системи за управление. Провеждане на обучения, семинари, курсове за одитори. Извършване на функционални анализи, анализи на трудовата дейност и работните процеси. Изготвяне на стратегии, планове и програми. Подготовка на проекти за грантово финансиране. Управление н а проекти.“

Политиката на компанията е ориентирана към предлагане на качествени услуги и гарантиране на сигурността на информацията.

Декларация за политика по качество и сигурност на информацията

Защита на личните данни

Като администратор на лични данни, за нас е от особено значение да осигурим необходимите технически и организационни средства за защита на данните. В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и  Закона за защита на личните данни, е изготвена Политика за защита на личните данни.

 

Политика за защита на личните данни