ICG
ICG
 

За нас


„ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА“ ЕООД
е частна консултантска организация, предлагаща на своите клиенти услуги по:

  • Разработване и внедряване на системи за управление, съгласно изискванията на международни стандарти
  • Поддръжка на внедрени системи за управление- индивидуални консултации, провеждане на вътрешни одити, оценки и др.
  • Обучения, свързани със запознаване с изискванията на стандартите; обучения на вътрешни одитори
  • Функционален анализ; разработване на вътрешни правила и системи, приложими за структури в публичната администрации
Предлаганите от нас услуги се извършват при спазване на стандартите за консултантска дейност, с индивидуален подход към клиента и неговите потребности.

Новини

Здраве и безопасност

ISO разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа продължава>

Международната организация за стандартизация (ISO)

Международната организация за стандартизация (ISO) публикува стандарта ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане” (Energy management system – Requirements with guidance for use).   Ползи от въвеждане

продължава>

Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011

Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”. Това второ издание отменя и заменя първото издание (ISO 19011:2002). продължава>