Стандарти

Качество

ISO 9001:2015; IATF 16949:2016; ISO 13485:2016

 

 

Околна среда

ISO 14001:2015

 

 

Здраве и безопасност при работа

ISO 45001:2018

BS OHSAS 18001

Сигурност на информацията

ISO/IEC 27001:2013

 

Безопасност на храните

ISO 22000; HACCP; FSSC 22000

Сигурност на веригата за доставки

Енергиен мениджмънт

ISO 50001:2018

 

 

Защита на личните данни

ISO/IEC 27701:2019

Управление на услугите

ISO/IEC 20000-1:2018

Управление на веригата за доставки