За нас

Ние сме „Интер Консулт Нова“ ООД и от 2005 г. предоставяме професионална консултантска подкрепа за развитие на организациите. Водещо направление в дейността на компанията са услугите в областта на разработване и внедряване на системи за управление, съгласно международно признати стандарти. Нашите клиенти са представители на малкия и средния бизнес, големи предприятия, държавна администрация.

Екипът ни включва експерти, някои от които с  повече от 10 години стаж в компанията.

С развитието си в годините, разширихме нашето портфолио с разнообразни услуги в областта на бизнес консултирането. Успешно сме реализирали дейности по провеждане на анализи на трудовата дейност, разработване на стратегии за управление на човешките ресурси и др.

През 2008 г., „Интер Консулт Нова“ ООД изпълни мащабен проект, свързан с внедряване на системи за управление в държавната администрация. Понастоящем имаме експертиза в области като анализ на административния капацитет, разработване на стратегически документи, провеждане на функционални анализи и обучения за нуждите на държавната администрация.

Основен приоритет е да поддържаме и развиваме компетенциите на служителите си непрекъснато, тъй като това определя високото качество на услугите.

В процеса на консултиране се придържаме към най-високите стандарти в областта, спазваме етични норми на поведение, конфиденциалност на информацията и се отнасяме с висок професионализъм и отговорност към работата. Клиентите ни получават индивидуален подход при предоставянето на ефективни консултантски решения за бизнеса.

„Интер Консулт Нова“ ООД развива своята дейност на територията на цялата страна. Разполагаме с офиси в градовете София, Варна и Русе.

Чрез натрупания опит и компетенции в различни области, можем да допринесем за подобряването на процесите във всяка организация, в публичния и частния сектор.

Нашето мото е:

Качеството започва с нас!

Опит

3 офиса 

Консултанти

с опит и специфична експертиза

над 300 сертифицирани

системи