За нас

Савина Симеонова

Интер Консулт Нова ООД

Савина е с над 15 годишен професионален опит. Като професионален архитект започва своята кариера като част от проектантски екипи на големи обществени и промишлени сгради. След регистрацията на компанията през 2005 година, основно се занимава с разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с изискванията на международно признати стандарти от серията ISO, както и с подготовка и управление на проекти по предприсъединителни фондове и оперативни програми. Експерт по управление на проекти.

Магистър „Архитект“ от ВИАС, гр. София.

Мария Димитрова

Управител

Мария е с общ професионален опит над 15 години, като повече от десет от тях в областта на разработване и внедряване на системи за управление. Сертифициран одитор по стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 и др. Притежава опит в провеждането на одити от трета страна. На лидерска позиция в компанията от седем години. Работи в Интер Консулт Нова от 2006 г. от самото създаване на офиса в гр. Варна. Участва  като ръководител на екип и експерт в проекти на компанията с възложители държавна администрация, предприятия в промишления сектор, представители на малкия и средния бизнес. Освен в областта на стандартите, притежава опит в провеждане на функционални анализи, организационни анализи, проучвания, обучения и др. Мария завършва Магистратура „Телекомуникации“ в Технически университет, Варна. В годините е преминала редица IRCA регистрирани курсове за развитие като водещ одитор.

Екипът на ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА е изграден от опитни  консултанти, които притежават експертиза в различни области. Някои от тях са в компанията от самото й създаване. За нас е важно да осигурим високи професионални постижения в работата с клиентите, поради което непрекъснато надграждаме компетенциите на служителите.

Интер Консулт Нова ООД е част от семейството на Интер Консулт Груп. Групата се състои от четири отделни компании, които притежават собствени екипи и специфична експертиза в различни области. Виж повече тук.

Inter Consult Group

„Интер Консулт Груп“ ООД е в основата на четири компании, които притежават собствени екипи и специфична експертиза. Компания, специализирана в подготовка и управление на европейски проекти по програми, финансиращи бизнеса, публичната власт и неправителствения сектор.