За нас

Система за управление на качеството

Обхват на системата: Разработване и внедряване на системи за управление, прилагане на инструменти за оценка на системи за управление. Провеждане на обучения, семинари и курсове за одитори. Извършване на функционални анализи, анализи на трудовата дейност и работните процеси. Изготвяне на стратегии, планове и програми.

Система за управление на сигурността на информацията

Обхват на системата: Разработване и внедряване на системи за управление, прилагане на инструменти за оценка на системи за управление. Провеждане на обучения, семинари и курсове за одитори. Извършване на функционални анализи, анализи на трудовата дейност и работните процеси. Изготвяне на стратегии, планове и програми.

Членство в Български институт по стандартизация

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България, който разработва, приема и одобрява или въвежда българските стандарти и българските стандартизационни документи, разпространява българските стандарти, проекти на европейски стандарти, международни стандарти, чуждестранни национални стандарти и др. В БИС членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация  фирми, организации и институции.

Интер Консулт Нова ООД е член на Български институт за стандартизация от създаването си.

Членство в Клуб 9000

Сдружение Клуб 9000 е професионална организация с нестопанска цел, която подкрепя и подпомага българските организации в процеса на прилагане на системи за управление, съгласно международните стандарти от серия ISO.

В знак на дългогодишното си сътрудничество със Сдружение Клуб 9000, през 2016 г. Интер Консулт Нова бе отличена с грамота и юбилейна монета.

www.club9000.org