Стандарти

Управление на услугите

ISO/IEC 20000-1:2018

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услугите

Последното издание на стандарта е публикувано през септември 2018 г.

ISO/IEC 20000-1:2018 обхваща насоки за организация, която да създава, прилага, поддържа и непрекъснато подобрява система за управление на услугите (SMS).

Системата за управление на услугите поддържа управлението на жизнения цикъл на услугата (планиране, проектиране, преход, доставка и подобряване на услугите), като включва контекста на организацията, лидерството, планирането, поддръжката и работата на SMS и неговите процеси и оценка на изпълнението.

Прилагането на системата води до по-добро разбиране на нуждите на клиентите и възможност всяка организация да предложи по-добра стойност за тези клиенти при предоставяне на услугите.

Този международен стандартен документ има широк спектър на употреба, като потенциалните потребители включват: клиент, който търси услуги и желае да се увери в качеството на тези услуги; клиент, който се нуждае от последователен подход към жизнения цикъл на услугата; организация, която трябва да демонстрира своята способност за и / или подобряване на планирането, проектирането, прехода, доставката и подобряването на услугите; организация, която желае да следи, измерва и преглежда своята SMS; организация или друга страна, извършваща оценяване на съответствието спрямо изискванията, посочени в този документ; и доставчик на обучение или съвети в областта на управлението на услуги.

ISO/IEC 20000-1:2018 обичайно се използва за ИТ услуги, но все по-често се прилага за други услуги за подобряване на бизнес процесите и вземане на решения.

В стандарта са включени процеси, като управление на активи, управление на търсенето, управление на заявки, управление на инциденти, управление на проблеми и др.

Ползи:

  • Подобрена ефикасност, надеждност и последователност на услугите
  • Подобрена конкурентоспособност
  • Ефикасно управление на доставчиците
  • Повишена удовлетвореност на клиентите
  • Подобрено управление на сигурността на информацията