Стандарти

Здраве и безопасност при работа

ISO 45001:2018

Системи за управление на здравето и безопасността при работа – Изисквания с указания за прилагане

ISO 45001:2018 e първият от серия ISO стандарти, в областта на системи за управление на здравето и безопасността при работа (OH&S). Публикуване е през март 2018 г. и има за цел да замени досегашния OHSAS 18001.

ISO 45001:2018 е разработен във формат като всички нови версии на стандартите за системи за управление (ISO 9001:2015, ISO14001:2015) и се основава на подхода за управление на риска.

Стандартът е приложим за всяка организация, която желае да създаде, внедри и поддържа система за управление на OH&S, за да подобри здравето и безопасността на работното място, да премахне опасностите и да сведе до минимум рисковете за здравето на хората.

Ползи:

 • Съответствие с нормативните изисквания в областта на здравословни и безопасни условия на труд
 • Намаляване на инцидентите на работното място
 • Създаване на култура на работниците, за разбиране на личния принос за безопасност
 • Намаляване на разходите по злополуки и подобряване ефикасността на труда

Подобряване репутацията на организацията за безопасен труд.

 


BS OHSAS 18001:2007

Системи за управление на здравето и безопасността при работа – Изисквания

BS OHSAS 18001 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

Стандартът BS OHSAS 18001 посочва международно признатите изисквания към тези системи и обхваща всички изисквания на българското законодателство.

Основни акценти:

 • Ангажимент на ръководството
 • Управление на риска
 • Съответствие със законови и други изисквания
 • Цели и програми
 • Осъзнаване и участие на персонала.
 • Поддържане на готовност за действие при извънредни ситуации
 • Измерване и мониторинг на резултатността
 • Непрекъснато подобряване

BS OHSAS 18001 е приложим за всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение на здравето и безопасността, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността ѝ.

До 2021 г. системите по този стандарт са в процес на преход към новия ISO 45001:2018.