Новини

Програма ASB

ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА ООД е одобрен консултант от Европейска банка за възстановяване и развитие по програма ASB.

Програмата финансира проекти на малки и средни предприятия в различни области.

За да отговорите на изискванията на ЕБВР, трябва:

  • да сте частна компания, притежавана от местни граждани
  • да сте малко или средно предприятие с размер до 50 милиона евро годишен оборот и балансово число до 43 милиона евро
  • с поне две години история
  • не попадате в  области като военната дейност или производство, тютюн, хазарт или финансови услуги.

Размерът на участието на банката във финансирането на проекти за бизнес консултации достига до 67% или около 10 000 евро, платими след успешно приключване на проекта.

ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА ООД  вече има реализирани успешни проекти за клиенти по внедряване на системи за управление, съгласно международно признати стандарти.