Новини

Нов стандарт за защита на данните ISO/IEC 27701:2019

Стандарти Дата: 13.12.19

Първи по рода си новаторски стандарт за защита на данните бе публикуван през месец август 2019 г.

ISO/IEC 27701:2019 е разширение към стандартите ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002, в посока за  прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на специфична система за управление на информационната сигурност, а именно система за защита на личните данни.

Прилагането на изискванията и насоките на ISO IEC 27701 ще даде възможност на организациите да оценяват, третират и намаляват рисковете, свързани със събирането, поддържането и обработката на лична информация, както и да докажат съотвествие с прилагането на изискванията на GDPR.