Стандарти

Сигурност на веригата за доставки

ISO 28000:2007  

Спецификация за системи за управление на сигурността на веригата за доставки

ISO 28000 определя изискванията за система за управление на сигурността на веригата за доставки. Управлението на сигурността е свързано с различни аспекти които включват всички дейности, контролирани или повлияни от организации, по веригата за доставки.

ISO 28000 е разработен в отговор на нуждите на транспортната и логистичната индустрия от общоприложима система за управление на сигурността, към специфична за сигурността на веригата на доставки.

Приложим е за организации от всякакъв тип, ангажирани в производството, обслужването, складирането или транспортирането на всеки етап от производствената или веригата за доставки, които искат да гарантират сигурност, като идентифицират потенциални заплахи, оценяват риска и прилагат мерки за предотвратяването им.

Ползи:

  • Улесняване на търговията и ускоряване на трансграничния превоз на стоки;
  • Наблюдение и управление на рисковете за сигурността на веригата за доставки;
  • Конкурентно предимство;
  • Уверение на заинтересованите страни в ангажимента на организация към безопасността и сигурността на стоките и услугите;
  • Постигане на икономии на разходи чрез намаляване на инцидентите със сигурността и потенциалното намаляване на застрахователните премии;
  • Получаване на възможности за подобряване на ефективността в работната практика.