ICG

Здраве и безопасност

ISO разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа Целта на разработвания от Международната организация за стандартизация стандарт ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements е да се установят изисквания относно системата за управление на здравето и безопасността при работа на базата на известния и широко прилаган досега документ OHSAS 18001. Чрез стандарта ще се гарантират безопасни и здравословни условия на труд за работещите в различни организации по целия свят.