ICG

Поддръжка на системи

Експертите от ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА ще ви сътрудничат за  подобряване  на  внедрени системи за управление.

Можете да разчитате на нас за:

  1. методическа помощ по подобряване на Системи за управление;
  2. провеждане на вътрешни одити от първа и втора страна за целите на клиентската организация;
  3. консултантска помощ преди провеждане на надзорен или сертификационен одит
 
icn27001-smal icn9001en-smal icn-club-9000-smal
ico-2013