ICG
5Стандарт BS OHSAS 18001:2007

Системи за управление на здравето и безопасността при работа

BS OHSAS 18001 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

Стандартът BS OHSAS 18001 посочва международно признатите изисквания към тези системи и обхваща всички изисквания на българското законодателство.

 

 

Основни акценти:

 • Ангажимент на ръководството
 • Управление на риска
 • Съответствие със законови и други изисквания
 • Цели и програми
 • Осъзнаване и участие на персонала.
 • Поддържане на готовност за действие при извънредни ситуации
 • Измерване и мониторинг на резултатността
 • Непрекъснато подобряване

Ползи:

 • Съответствие със законовите изисквания за безопасност на труда и трудово здраве
 • Съответствие със законовите изисквания за безопасност на труда и трудово здраве
 • Намаляване на разходите по злополуки и подобряване ефикасността на труда
 • Подобряване репутацията на организацията за безопасен труд

BS OHSAS 18001 е приложим за всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение на здравето и безопасността, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността й.


 

Новини

Здраве и безопасност

ISO разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа продължава>

Международната организация за стандартизация (ISO)

Международната организация за стандартизация (ISO) публикува стандарта ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане” (Energy management system – Requirements with guidance for use).   Ползи от въвеждане

продължава>

Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011

Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”. Това второ издание отменя и заменя първото издание (ISO 19011:2002). продължава>