ICG

2Техническа спецификация ISO/TS 16949:2009

Системи за управление на качеството за доставчици в автомобилостроенето

Тази техническа спецификация съвместно с ISO 9001:2008 определя изискванията за системата за управление на качеството при проектирането, разработването, производството и, когато е приложимо, при използването и предоставянето на следпродажбени услуги, свързани с продуктите от автомобилния сектор.

ISO/TS 16949:2009 е разработена съвместно oт IATF (Международна работна група за автомобилна промишленост) и JAMA (Асоциация на производителите на автомобили в Япония) в сътрудничество с ISO (Международната организация по стандартизация).

Подобни системи се прилагат от организации, които имат серийно производство и производство на резервни части, където изискванията за продуктите се определят от клиента.

Ползи:

  • Конкурентно предимство, дължащо се на превенцията на дефектите и намаляване на загубите в производството
  • Възможност за работа с най-големите в света автомобилни производители, които поставят сертификацията като задължително условие
  • Предоставяне на подобрени продукти с високо качество и намаляване на разходите

Спецификацията е разширено прилагане на изискванията на ISO 9001, поради което лесно се интегрира с изискванията на други стандарти.


 

Новини

Здраве и безопасност

ISO разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа продължава>

Международната организация за стандартизация (ISO)

Международната организация за стандартизация (ISO) публикува стандарта ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане” (Energy management system – Requirements with guidance for use).   Ползи от въвеждане

продължава>

Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011

Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”. Това второ издание отменя и заменя първото издание (ISO 19011:2002). продължава>