ICG
7Стандарт ISO 22000:2005

Системи за управление на безопасността на хранителни продукти

ISO 22000 определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, където организацията трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да осигури, че храните са безопасни по време на потребление.

Той е приложим за всички организации, независимо от големината им, които са включени в който и да е аспект на хранителната верига и които желаят да приложат системи, гарантиращи безопасност на хранителните продукти.

ISO 22000:2005 съдържа основните седем принципа на HACCP и всички елементи на Система за управление, разработена спрямо изискванията на ISO 9001:2008.

Ползи:

  • Съответствие със законовите изисквания
  • Редуциране на опасностите до приемлив минимум
  • Намаляване на загубите от некачествена продукция
  • Идентифициране на проблемите преди да възникнат - превенция
  • Възможност за проследимост съгласно изискванията
  • Рамка за производство на безопасни храни и защита здравето на потребителите

Сертификацията по ISO 22000 е доказателство за въвеждането на HACCP - задължителна система, съгласно Закона за храните, засягаща производители и търговци на храни.


 

Новини

Здраве и безопасност

ISO разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа продължава>

Международната организация за стандартизация (ISO)

Международната организация за стандартизация (ISO) публикува стандарта ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане” (Energy management system – Requirements with guidance for use).   Ползи от въвеждане

продължава>

Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011

Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”. Това второ издание отменя и заменя първото издание (ISO 19011:2002). продължава>