ICG

Политика

Най – важен за нас е клиентът…

Следвайки този ангажимент, водещи за нас са постигането на високо качество на предоставяните услуги, чрез контрол и управление на всички процеси в организацията, при изпълнение на изискванията за сигурност. Внедрили сме и поддържаме подходящи технически и организационни мерки, прилагаме добри практики и контрол за постигане на сигурността, в резултат на което поддържаме доверието на нашите клиенти, относно управление на предоставената информация.

ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА притежава сертифицирана интегрирана система за управление, в съответствие с изискванията на стандарти ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005. Системата е с обхват: „Проектиране и разработване на системи за управление. Обучение на одитори.“

Декларация на ръководството за политиката по качество и сигурност на информацията

ICO

 
icn27001-smal icn9001en-smal icn-club-9000-smal
ico-2013