ICG

Представяне

„ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА“ ЕООД е консултантска компания, основана през 2005 година в град София.

Основно направление на дейността е:

  • Разработване и внедряване на системи за управление, съгласно изискванията на международни стандарти

  • Провеждане на семинари и обучения, свързани с въведение в стандартите от серия ISO

  • Провеждане на курсове за обучение на вътрешни одитори

  • Поддръжка на внедрени системи за управление – провеждане на вътрешни одити, методическа помощ за усъвършенстване и повишаване ефикасността на внедрените системи за управление
В нашите офиси в градовете София, Варна и Русе работи екип, изграден от високо квалифицирани консултанти с богат опит.

През последните години постигнахме високо ниво на експертиза в областта на изграждане и внедряване на системи за управление, съгласно стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2005, ISO 22000:2005, HACCP, ISO/TS 16949:2009 и др.

Към момента „ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА“ ЕООД има успешно предоставени консултантски услуги по внедряване и поддръжка на системи за управление на над 200 клиента, представители на малкия и среден бизнес. Компанията притежава богат опит и при разработване и внедряване на системи за управление в държавния сектор. През 2008 година „ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА“ ЕООД участва в изпълнението на проект на МДААР, по дейност „Консултантска помощ при разработване и въвеждане на системи за управление съгласно международно признатите стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в до 100 администрации”. Консултираните администрации преминаха успешна сертификация.

 
icn27001-smal icn9001en-smal icn-club-9000-smal
ico-2013