ICG

Нашите партньори

"ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА" ЕООД успешно си сътрудничи с различни институции и организации, работещи в подкрепа на бизнеса.
Поддържаме партньорства с професионални организации, като:
  • Съюз на специалистите по качеството
  • Български институт по стандартизация
„ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА“ е пълноправен член на БАУКО - Българската асоциация на управленските консултантски организации и Сдружение "Клуб 9000".

ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА ЕООД успешно си сътрудничи с различни институции и организации, работещи в подкрепа на бизнеса.

Поддържаме партньорства с професионални организации, като:

ü Съюз на специалистите по качеството

ü Български институт по стандартизация

„ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА“ е пълноправен член на БАУКО - Българската асоциация на управленските консултантски организации и Сдружение "Клуб 9000".