ICG
Онлайн заявка за оферта
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ
ИМЕ И ФАМИЛИЯ: (*)
Моля попълнете полето коректно.
ДЛЪЖНОСТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Invalid Input
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: (*)
Моля попълнете полето коректно.
ТЕЛЕФОН: (*)
Моля попълнете полето коректно.
ФАКС:
Invalid Input
E-MAIL: (*)
Моля попълнете полето коректно.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА
ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА (*)
Моля попълнете полето коректно.
АДРЕС ПО РЕГИСТРАЦИЯ (*)
Моля попълнете полето коректно.
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ (*)
Моля попълнете полето коректно.
КОД ПО НКИД
Моля попълнете полето коректно.
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (*)
Моля попълнете полето коректно.
МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ВИД УСЛУГА.
     
1. КОНСУЛТАЦИЯ
Invalid Input
Други (моля посочете):
Invalid Input
2. ОБУЧЕНИЯ
Вътрешно – фирмено обучение по въвеждане в изискванията на стандарти – интензивно обучение
Invalid Input
Стандарт:
Invalid Input
Обучение за вътрешни одитори – курс за придобиване на компетентност вътрешен одитор по приложим стандарт
Invalid Input
Стандарт:
Invalid Input
3. УСЛУГИ ПО ПОДДРЪЖКА НА ВНЕДРЕНИ СИСТЕМИ
Провеждане на вътрешен одит
Invalid Input
Други (моля посочете):
Invalid Input
ЖЕЛАН ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
Invalid Input
Invalid Input
В СЛУЧАЙ, ЧЕ СТЕ ИЗБРАЛИ УСЛУГАТА „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ”, ПОПЪЛНЕТЕ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
Моля опишете продуктите и/или услугите, които искате да попаднат в обхвата на разработената система, за която сте заявили консултантска услуга.
Invalid Input
В случай, че имате няколко производствени / търговски обекти, опишете в кои населени места се намират и какъв е броят на служителите във всеки от тях.
Invalid Input
Имате ли вече въведени Системи за Управление по ISO? Ако да, моля посочете какви.
Invalid Input

* Информацията от попълнената от Вас ЗАЯВКА ще бъде използвана за изготвянето на актуална финансова оферта за предлаганите от „Интер Консулт Нова” ЕООД услуги.
* Предоставената информация ще бъде третирана като поверителна.
* Тази ЗАЯВКА не представлява ангажимент за Вас да използвате услуги ни.
Код за проверка Код за проверка   Опресни
Грешно въведен код.