Новини

Стандартът ISO 45001:2018

Стандарти Дата: 17.07.18

ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане

На 12.03.2018 г., Международната организация по стандартизация (ISO) публикува дългоочакваният стандарт ISO 45001:2018. Стандартът поставя основните изисквания за управление на здравето и безопасността, представлява средство за подпомагане подобряването на цялостното представяне, свързано със здраве и безопасност, в т.ч. се очаква да намали нараняванията и заболяванията на работното място. Прилагането на стандарта засилва подхода, основан на управление на риска, относно здравето и безопасността при работа, подпомага организациите в спазването на техните законови отговорности.

ISO 45001 заменя OHSAS 18001, като преходът за сертификация е три години.