Новини

Стандарт ISO 22301:2019

Стандарти Дата: 08.01.20

ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements

ISO 22301 е международен стандарт който съдържа изисквания за внедряване на система за управление на непрекъснатостта на бизнеса. Това второ издание на стандарта е публикувано през месец октомври 2019 г., отменя и заменя първото издание от 2012 г.
В контекста на зачестилите природни бедствия, огнища на болести, терористични актове, кибератаки и други извънредни инциденти, способността на организацията да продължи да работи по време на прекъсване никога не е била по-важна. ISO 22301 дава възможност на организаците да се подготвят и да реагират при възникване на инциденти и прекъсвания, като сведат до минимум въздействието върху служителите, клиентите и доставчиците.

За компаниите, които притежават сертификати по ISO 22301:2012, преходния период за преминаване към новата версия на стандарта е три години.