Новини

Нова версия на ISO/IEC 20000-1

Стандарти Дата: 31.07.18

През месец септември 2018 г. излезе новата версия на стандарт  ISO/IEC 20000-1:2018 Информационни технологии – Управление на услугите – Част 1: Изисквания за система за управление на услугата.

Стандартът определя изискванията за организациите, които  желаят да създадат, прилагат, поддържат и непрекъснато да подобряват система за управление на услугите (Service Management System).

Докато предишните версии бяха насочени повече към IT услугите, новата версия 2018 е лесно приложима за процесите на предоставяне на услуги от всякакво естество. Поставен е силен акцент върху лидерството, ефикасността и качеството на предоставяните услуги.

Новата версия на ISO/IEC 20000-1 следва структурата на Annex SL, използвана във всички нови версии на стандарти за ISO системи за управление, като ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 и др. Това допринася за по-доброто разбиране на стандарта и ще улесни процеса на интегриране на различните системи за управление.

Преходният период от три години за преминаване към новата версия на стандарт ISO/IEC 20000-1:2018 изтича на 29 септември 2021 г.